Obavijesti

Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš magistralnog plinovoda

By | Lipanj 18, 2015 at 4:58 pm | No comments

R E P U B L I K A H R V A T S K A KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša KLASA: 351-03/15-01/121 URBROJ: 2140/01-08/1-15-2 Krapina, 18. lipnja 2015. Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, sukladno Odluci o upućivanju na javnu raspravu studija […]