Obavijesti

JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za članove/članice Općinskog savjeta mladih i njihove zamjenike

By | Prosinac 22, 2014 at 10:07 am | No comments

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: 023-01/14-01/04 URBROJ: 2197/04-01-14-3 Sveti Križ Začretje, 15.12.2014. Temeljem članka 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14.) i članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Sveti Križ Začretje („Službeni glasnik Krapinsko–zagorske županije“, broj 28/14) Općinsko vijeće Općine Sveti Križ Začretje […]