Obavijesti

Drugi ponovljeni Javni poziv za isticanje kandidatura za članove/članice Općinskog savjeta mladih i njihove zamjenike

By | studeni 14, 2018 at 4:00 pm | No comments

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: 023-01/18-01/05 URBROJ: 2197/04-01-18-10 Sveti Križ Začretje, 12.11.2018. Temeljem članka 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih  („Narodne novine“, broj 41/14.) i članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Sveti Križ Začretje („Službeni glasnik Krapinsko–zagorske županije“, broj 28/14) Općinsko vijeće Općine Sveti Križ Začretje […]