Obavijesti

Obavijest o deratizaciji na području Općine Sveti Križ Začretje

By | Studeni 7, 2014 at 3:05 pm | No comments

U skladu sa Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine 79/07, 113/08 i 43/09) te Programom zaštite pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine 128/11), kao i proteklih godina, tako i ove jeseni na području Općine Sveti Križ Začretje provesti će se preventivna sustavna deratizacija (s ciljem smanjenja broja štakora i miševa radi smanjenja […]