Odluka o dodijeli sredstava za financiranje programa ili projekata udruga

Objavio | travanj 13, 2018 u 4:39 pm | Nema komentara | Obavijesti

Na temelju članka 44. Statuta Općine Sveti Križ Začretje (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 5/2013, 15/2014) i  članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge načelnik Općine Sveti Križ Začrejte donio je Odluku o dodjeli sredstava za financiranje programa ili projekata udrugama. Odluku možete preuzeti OVDJE.

  • Facebook
  • MySpace
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Yahoo! Bookmarks

Comments are closed.