Sadržaji kategorije Službeno iz Općine

Zaštita okoliša

Zaštita okoliša

By | travanj 8, 2016 at 2:32 pm | No comments

PRIJAVIMO LOKACIJE ONEČIŠĆENE OTPADOM Poštovani građani! Odlaganje otpada u okoliš zabranjeno je. Kako bismo uspješno uklonili otpad odložen u okoliš te spriječili daljnje nepropisno odlaganje otpada, pozivamo vas da nas obavijestite o lokacijama onečišćenima...

Posted in: Službeno iz Općine

Financijski izvještaj Općine Sveti Križ Začretje za 2014.

Financijski izvještaj Općine Sveti Križ Začretje za 2014.

By | veljača 20, 2015 at 2:04 pm | No comments

Referentna stranica - Izvještaji Proračuna, Proračunskih i Izvanproračunskih korisnika možete vidjeti OVDJE ! Izvještaj o prihodima i rashodima - obrazac PR - RAS možete vidjeti OVDJE ! Izvještaj o novčanim tijekovima 01.01. - 31.12.2014. možete vidjeti OVDJE...

Posted in: Službeno iz Općine

Pokrenut postupak IV. Izmjene i dopune Prostornog plana

Pokrenut postupak IV. Izmjene i dopune Prostornog plana

By | veljača 11, 2014 at 2:56 pm | No comments

Općinsko vijeće Općine Sveti Križ Začretje je na 7. sjednici održanoj 30.01.2014. godine pokrenulo postupak izrade IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Križ Začretje. Granica obuhvata Plana je područje cijele Općine. Odluku o izradi IV....

Posted in: Obavijesti, Službeno iz Općine

Koncesije

Koncesije

By | siječanj 16, 2014 at 9:59 am | No comments

Na području Općine Sveti Križ Začretje putem dodjele koncesije mogu se obavljati sljedeće komunalne djelatnosti: 1. prijevoz putnika u javnom prometu 2. sakupljanje i odvoz komunalnog otpada 3. odlaganje komunalnog otpada 4. obavljanje dimnjačarskih poslova Pod...

Posted in: Službeno iz Općine

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

By | siječanj 15, 2014 at 1:44 pm | No comments

Pravo na pristup informacijama Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Općina Sveti Križ Začretje uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” br. 25/13, 85/15). "Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u...

Posted in: Službeno iz Općine